Tro inte dem som berättat
"hela" sanningen
Betvivla deras äppelstegar
Oplockade i skuggan
hänger alltid astrakaner

Werner Aspenström